Consells De Còpia De Seguretat

Com es corregeix la comprovació dels errors de suports a l'inici de Windows [Consells MiniTool]