Consells De Còpia De Seguretat

Com es corregeix l'error EXCEPCIÓ DE COMPROVACIÓ MÀQUINA a Windows 10 [Consells MiniTool]