Consells De Còpia De Seguretat

No s'han pogut solucionar la restauració de la imatge del sistema (3 casos habituals) [Consells MiniTool]