Biblioteca Wiki Minitool

Què és DOS i com utilitzar-lo? [Wiki MiniTool]