Biblioteca Wiki Minitool

Què és Intel Security Assist i hauríeu de desactivar-lo? [Wiki MiniTool]