Biblioteca Wiki Minitool

Què és la partició reservada del sistema i la podeu eliminar? [Wiki MiniTool]